06.02.2014

ENONTEKIÖN KUNNAN TALOUS TOISTAISEKSI VAKAALLA POHJALLA

Vuoden 2013 tilinpäätösennusteen mukaan Enontekiön kunnan vuosikate on noin 0,15 miljoonaa euroa positiivinen ja laskennallista alijäämää muodostuu poistojen jälkeen noin 0,15 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä taseeseen jää kertynyttä kumulatiivista ylijäämää noin 100.000 euroa. Talousarvio vuodelle 2013 oli suunniteltu 15.000 euroa ylijäämäiseksi ja ylityksen syynä olivat Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän menot, jotka ylittänevät talousarvioon varatut määrärahat peräti 400.000 eurolla eli 15 prosentilla.

Verotuloja kunnalle kertyi 228.000 euroa budjetoitua enemmän niiden ollessa 5,7 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 5,3 prosenttia ja valtionosuudet putosivat noin prosentin 8,3 miljoonaan euroon.

”Enontekiön kunnan talous on toistaiseksi vakaalla pohjalla ja myös vuoden 2014 talousarvio on kyetty suunnittelemaan ylijäämäiseksi. Kunta saavutti kuluneena vuonna pääosin kaikki toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteensa ja ilman terveydenhuoltomenojen merkittävää ylitystä vuosi olisi ollut erinomainen. Emme täytä kriisikunnan tai kriisiytyvän kunnan tunnusmerkkejä, mutta tiukkaa menokuria on jatkettava ja erityisesti terveydenhuoltomenoille on nyt viimeistään asetettava selkeä katto. On kuitenkin myös selvää, että vuonna 2014 Enontekiöllä on veronkorotuspaineita joko kiinteistö- tai kunnallisverotuksen kautta”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Tilinpäätösennuste osoittaa Enontekiön kunnan lainakannaksi 4,69 miljoonaa euroa eli on noin 280.000 euroa suurempi kuin vuonna 2012. Kunnan lainakanta asukasta kohden on 2479 € ja se on alle seutukunnallisen keskiarvon. Kunta joutuu ottamaan uutta lainaa kattaakseen uudet investoinnit sekä vanhat lainanlyhennykset ja lainakanta tulee kasvamaan maltillisesti myös tulevina vuosina. Kunnanjohtajan mukaan lainamäärän kääntäminen laskuun on merkittävin tulevaisuuden haasteista.

Myös Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen on tyytyväinen tilinpäätösennusteen tunnuslukuihin ”Uudesta valtionosuusjärjestelmästä riippuu, millaiseksi kunnan taloudellinen tulevaisuus muodostuu ja uusimmassa esityksessä näyttää siltä, että Enontekiö kuuluisi uudesta järjestelmästä hyötyviin kuntiin. Jatkamme kuitenkin edunvalvontatyötä sen eteen, että järjestelmässä vielä olevat epäkohdat korjattaisiin. Erityisen iloinen tulee olla myös verotulojen hyvästä kasvusta, joka on saavutettu ilman veronkorotuksia ja siitä, että asukasluku kasvoi viime vuonna 12 hengellä”, toteaa Alatörmänen.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: