05.11.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 5.11.2012 - ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUS ESITTÄÄ YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VAPAUTTAMISTA KIINTEISTÖVEROSTA

Enontekiön kunnan mediatiedote 5.11.2012

ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUS ESITTÄÄ YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VAPAUTTAMISTA KIINTEISTÖVEROSTA - VAKITUISTEN JA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN SEKÄ YLEISTÄ KIINTEISTÖVEROASTETTA ESITETÄÄN KOROTETTAVAKSI 0,15%

Enontekiön kunnanhallitus käsitteli vuoden 2013 veroehdotusta kunnanvaltuustolle tämänpäiväisessä kokouksessaan. Käsittelyn alussa kunnanjohtaja Mikko Kärnä muutti alkuperäistä ehdotustaan kunnanhallitukselle siten, että vuoden 2013 kiinteistöveroasteiksi vahvistettaisiin seuraavat:

- Yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00 %
- voimalaitos 0,90 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90 %

Edelleen kunnanjohtaja esitti, että tuloveroprosentti pysytettäisiin ennallaan 20,75%:ssa.

Esityksen muuttamisen syynä oli alkuperäisen veroehdotuksen pohjalta käyty kiivas ja tiivis kansalaiskeskustelu sekä vuorovaikutus kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa.

”Kunnanhallitus ja esittelijä totesivat asiaa käsitellessään yksimielisesti, että kiristyvässä taloustilanteessa on parempi korottaa kaikkia kiinteistöveroasteita tasapuolisesti eikä kohdistaa korotusta pelkästään vapaa-ajan asukkaisiin sekä yrittäjiin ja maatalousyksiköihin. Niin kuntapäättäjät kuin kuntalaisetkin toivovat periaatteena olevan, että kaikki ovat niin sanotusti mukana ”talkoissa”. Tuloveroasteen pysyttämisessä ennallaan kunnanhallitus oli ehdottoman yksimielinen ja rakentamattomien kiinteistöjen kiinteistöveroasteen nostolla kunnanhallitus haluaa lisätä näiden kiinteistöjen toteuttamispainetta. Kunnan verokertymää on pyrittävä kasvattamaan, sillä vuonna 2013 valtionosuuksia, eli valtion lakisääteisistä palveluista kunnalle maksamia korvauksia, supistetaan merkittävästi.” kertoo kunnanjohtaja Kärnä.

Esittelijän muutetussa ehdotuksessa arvioiduksi verokertymäksi kiinteistö- ja tuloverosta muodostuu yhteensä 5.104.000 €, josta kiinteistöveron osuus on 697.000 € ja kunnallisveron osuus 4.407.000 €. Kiinteistöveroja Enontekiön kunta keräisi vuonna 2013 arviolta noin 130.000 €:a enemmän kuin vuonna 2012. Mikäli valtuusto hyväksyy kiinteistöveroasteiden nostot, arvioidaan verokertymän nousevan vuonna 2013 noin 5 % johtuen mainituista kiinteistöveroasteiden korotuksista sekä positiivisesta tuloveropohjan kehityksestä.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään asiasta 15.11.2012.

Lisätietoja: Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: