05.04.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 4.4.2013: ENONTEKIÖN KUNNANVALTUUSTO PÄÄTTI KÄYNNISTÄÄ MARJAVAARAN ASEMAKAAVOITUSTYÖN

Santa Safari Oy esitti Enontekiön kunnalle vuoden 2013 alussa, että Marjavaaran ranta-asemakaava muutettaisiin asemakaavaksi ja samalla nostettaisiin alueen rakennusoikeutta siten, että se riittäisi kattamaan yhtiön rakentamistarpeen. Alkuperäinen Marjavaaran ranta-asemakaava on hyväksytty Enontekiön kunnanvaltuustossa 11.12.2008 ja ko. kaavalla alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 720 k-m2. Santa Safari Oy on tässä vaiheessa arvioinut, että uutta rakennusoikeutta alueelle tarvitaan noin 2600 k-m2.

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen (10 ääntä puolesta, 6 vastaan) käynnistää alueen asemakaavoittamisen maanomistajan esittämällä tavalla. Valtuuston päätöksen mukaisesti tulevissa neuvotteluissa tarkennetaan asemakaava-alueen rajaus sekä sovitaan korvauksista, jotka maanomistaja kunnalle kaavan laatimisesta suorittaa. Enontekiön kunta edellyttää, että alueella toimivan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostojen sekä jätevedenpuhdistamon tulee olla valmiina ennen kaavan toteuttamista. Edelleen laadittavalla asemakaavalla määrätään, että maanomistaja vastaa katujen sekä muiden yleisten alueiden toteuttamisesta ja kunnossapidosta.

Kaavaprosessin käynnistämisestä laaditun yritysvaikutusten arvioinnin mukaisesti kaavalla on merkittävät positiiviset vaikutukset kunnan elinkeinoelämään. Yritysvaikutusten arvioinnissa tunnistettiin myös vähäisiä haitallisia ja kausiluonteisia vaikutuksia porotalouteen. Kunta pitääkin tärkeänä, että kaavaa laadittaessa porotaloudella mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia pyritään liennyttämään.

LISÄTIETOJA:
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: