04.04.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 4.3.2013: ENONTEKIÖN KUNTA EHDOTTAA POLIISILLE UUDENLAISTA TYÖKOKEILUA RATKAISUKSI KILPISJÄRVEN TURVALLISUUSONGELMAAN

Sisäministeri Päivi Räsänen päätti 2.4.2013 lakkauttaa Kilpisjärvellä sijaitsevan Siilastuvan rajavartioaseman Lapin rajavartioston jo aiemmin julkistaman suunnitelman mukaisesti. Siilastuvan toiminnot siirretään Muonion rajavartioasemalle, joka sijaitsee 195 kilometrin päässä Kilpisjärveltä. Kilpisjärveä lähin poliisin toimipiste sijaitsee Enontekiön Hetassa, jonne on matkaa Kilpisjärveltä yli 170 kilometriä. Etäisyyksien ollessa tällaisia Enontekiön kunta katsoo, ettei kilpisjärveläisten perustuslaillinen oikeus turvallisuuteen toteudu.

Enontekiön kunta on alusta saakka vastustanut Rajavartiolaitoksen supistamistoimia käsivarressa ja kunta näkee, että rajavartioaseman lakkauttaminen ensi vuoden alusta muuttaa Kilpisjärven nykyisen turvallisuusvajeen suoranaiseksi turvallisuustyhjiöksi. Poliisin kansainvälisestä yhteistyöstä Norjan viranomaisten kanssa ei ainakaan tässä vaiheessa ole apua, sillä akuuteissa hätätilanteissa Norjan poliisilla ei ole toimivaltuuksia Suomen puolella ja valtakunnanraja voidaan nykyisen lainsäädännön puitteissa ylittää ainoastaan ns. Schengen takaa-ajossa.

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen on erittäin huolissaan Kilpisjärven turvallisuustilanteesta. ”Kaikkien Suomen kansalaisten tulee saada mahdollisimman tasavertaiset palvelut asuinpaikastaan riippumatta ja turvallisuus on yksi ihmisarvoisen elämän perusedellytyksistä. Valtion on ensisijaisesti oltava se taho, joka vastaa ihmisten turvallisuudesta. Kantaako lakkautuspäätöksen tehnyt ministeri poliittisen vastuunsa, mikäli Kilpisjärvellä menetetään ihmishenki tai ihmishenkiä sen takia, etteivät viranomaiset olleet riittävän lähellä?”, kysyy Alatörmänen.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä vaatii viranomaisilta ja valtiolta luovia ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. ”Mikäli resurssit eivät nykyisiä toimintatapamalleja soveltamalla riitä, on kehitettävä uusia malleja. Yksi mahdollisuus voisi olla poliisin työkokeilu, jossa esimerkiksi työuupumuksen rajoilla kamppailevia poliisimiehiä sijoitettaisiin määräaikaisesti Kilpisjärvelle partio kerrallaan. Kilpisjärvi tarjoaa voimaannuttavan sekä rentouttavan toipumisympäristön ja samalla poliisipartio voisi hoitaa alueella ne vähäiset hälytystehtävät, joita siellä on. Kunta tarjoaa mielellään majoitustilat poliisin käyttöön tällaista tarkoitusta varten.”, toteaa Kärnä.

Joensuun yliopiston julkisoikeuden emeritusprofessori Teuvo Pohjolainen arvio viime vuoden marraskuussa, että poliisien vähyys Lapin harvaanasutuissa kunnissa, kuten Enontekiöllä, voi rikkoa perustuslaissa määriteltyä kansalaisen turvallisuusperusoikeutta. Pohjolaisen mukaan turvallisuusperusoikeus voi järkkyä, kun valtio esimerkiksi budjettileikkausten vuoksi karsii henkilökuntaa ja palveluita. Laki itsessään ei määritä poliisien riittävää määrää, mutta valtio on lain nojalla velvollinen huolehtimaan kansalaisen turvallisuusperusoikeudesta.

LISÄTIETOJA:
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Lähteet:

http://www.raja.fi/tietoa/tiedotteet/1/0/rajavartiolaitoksen_sopeuttamisohjelman_toimeenpanosta_paatoksia

http://yle.fi/uutiset/poliisityhjio_rikkoo_perusoikeutta/6366734

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: