04.02.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 4.2.2013: YHTEISPALVELUPISTEEN PERUSTAMINEN ENONTEKIÖLLE SELVITETÄÄN

Enontekiön kunnan mediatiedote 4.2.2013

YHTEISPALVELUPISTEEN PERUSTAMINEN ENONTEKIÖLLE SELVITETÄÄN

Lapin liitto on myöntänyt 45 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa Yhteispalvelupisteiden pilotointi -hankkeelle, jonka pilottikuntina toimivat Enontekiö ja Posio. Hankkeessa laaditaan molempiin pilottikuntiin yhteispalvelun palvelukonsepti, kootaan palvelun tarjoajat ja palvelukokonaisuus sekä laaditaan tarvittavat sopimukset ja selvitetään yhteispalvelulle soveltuvat tilat. Hanke päättyy kesäkuun lopussa ja yhteispalvelupisteen toiminnot pyritään käynnistämään tämän jälkeen mahdollisimman pikaisesti.

Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, jossa on saatavilla useiden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa useiden eri viranomaistahojen palveluita. Keskeisimpiä yhteispalvelun toimijoita ovat kunnat, KELA, poliisi, maistraatti, työ- ja elinkeinohallinto sekä verohallinto. Myös paikalliset järjestöt, yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää yhteispalvelupistettä toiminnassaan. Yhteispalvelupisteellä mahdollistetaan myös etäasiointi eri toimipisteisiin videoneuvotteluyhteyden kautta.

”Valtion viranomaisten lakkauttaessa toimipisteitään syrjäseuduilta on kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi pyrittävä edelleen takaamaan kaikille sujuva asiointi eri viranomaisiin. Yhteispalvelupiste on hyvä ratkaisu, joka tekee tämän mahdolliseksi ilman kohtuuttomia matkustus- ja asiointiaikoja. Enontekiön kunnan osalta on tärkeää, että yhteispalvelua ja etäyhteyksiä kyettäisiin hyödyntämään laajalti myös kunnan sisällä, sillä onhan esimerkiksi Kilpisjärveltä matkaa Hettaan 170 km. ”toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä. Kunnanjohtaja korostaa myös, että sopimusten laatimisessa tulee huomioida oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

”On tärkeää, ettei kaikkia yhteispalvelupisteen kustannuksia pyritä vierittämään kunnan kannettaviksi, vaan että valtion viranomaiset osallistuvat yhteispalvelupisteen toimintojen rahoittamiseen tasapuolisella panoksella kuntien kanssa, kuten hyvään yhteistyöhön kuuluu. ”

Hankkeen selvitystyön tekijänä toimii hallintotieteiden tohtori Hanna Vakkala Lapin yliopistosta ja Enontekiön kunnan edustajaksi hankkeen ohjausryhmään on nimetty rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Palkinen. Enontekiön kunnan omarahoitusosuus hankkeesta on 1500 €.

Lisätietoja:

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 8941

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: