26.09.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 25.9.2012

Lapinkyläyhdistykset otettu mukaan Käsivarren erämaa-alueen hoidon ja käytön suunnitelman valmisteluun

Enontekiön Karesuvannossa on tänään pidetty Käsivarren erämaa-alueen hoidon ja käytön suunnitelmaa työstävän yhteistyöryhmän kokous, jossa lapinkyläyhdistykset ovat olleet ensimmäistä kertaa mukana. Mukana olivat Peltojärven ja Suonttavaaran lapinkylät. Enontekiön kunnassa tätä pidetään oikeansuuntaisena tulkintana biologista monimuotoisuutta koskevasta YK:n yleissopimuksesta eli biodiversiteettisopimuksesta.

– On erityisen ilahduttavaa, että Metsähallitus on lopulta huomioinut myös muut biodiversiteettisopimuksen tarkoittamat paikalliset yhteisöt, kunnanjohtaja Mikko Kärnä toteaa. – Kunnassa toivotaan myös, että jatkossa sopimuksen artiklaa 8j tullaan soveltamaan käytäntöön laajemminkin huomioiden tasapuolisesti niin saamelaiset alkuperäiskansana kuin muut paikalliset yhteisötkin. Myös eri perinteisten elinkeinojen, kestävän kehityksen luontomatkailu mukaan luettuna, tasapuolinen huomioiminen suunnittelussa on toivottavaa.

Metsähallitus toteuttaa saamelaisten kotiseutualueella maankäytön suunnittelussa biodiversiteettisopimusta noudattaen vapaaehtoista Akwé: Kon ohjetta. Akwé: Kon ohje on laadittu alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen perinteisesti asuttamilla ja käyttämillä maa- ja vesialueilla olevien hankkeiden vaikutusten arviointia varten.

Enontekiön kunta on aiemmin nostanut esiin, että biodiversiteettisopimuksessa mainittujen paikallisten yhteisöjen oikeuksien kunnioittaminen voisi parhaimmillaan tuoda ratkaisun Ylä-Lapin maakiistaan, joka liittyy ILO-sopimuksen mahdolliseen ratifiointiin. Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan sopimusta ei voida ratifioida sen ollessa selkeästi ristiriidassa biodiversiteettisopimuksessa mainittujen paikallisten yhteisöjen oikeuksien kanssa.

Linkki aiempaan tiedotteeseen asiasta:

http://www.enontekio.fi/fi/etusivu/enontekion-kunta-tiedottaa/enontekion-kunnanjohtaja-ymparistoministerio-ja-metsahallitus-tulkitsevat-kansainvalista-biodiversiteettisopimusta-vaarin.html?p26321=2

Lisätietoja:

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, p. 040 143 8941

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: