24.01.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 24.1.2013: KILPISJÄRVEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEEN HAETAAN AVUSTUSTA

KILPISJÄRVEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEEN HAETAAN AVUSTUSTA

Enontekiön Vesihuolto Oy on hakenut Lapin ELY-keskukselta 1,37 miljoonaa euroa avustusta Kilpisjärven vesihuollon kehittämiseksi. Hankkeen mittavuuden ja haetun 90%:n subventio-osuuden vuoksi rahoittamisesta päätettäneen valtioneuvoston erillisellä päätöksellä.

Kilpisjärven alueen vedenkulutus on kasvanut matkailupalvelujen ja loma-asuntojen myötä. Vakavimman ongelman alueella muodostaa valtion 1970-luvulla Kilpisjärveen rakentama paineviemäri, joka on saavuttanut teknisen käyttöikänsä pään. Viemärissä on ollut useita vuotoja johtuen putkimateriaalin heikkouksista sekä putkien asentamiseen liittyvistä ongelmista. Tämän lisäksi vesistönalaiset vuodot ovat olleet vaikeasti paikallistettavia ja niiden korjaaminen on ollut erittäin haastavaa.

”Mikäli valtio haluaa tehdä todellisen ympäristöteon Kilpisjärvellä, tulee sen osallistua hankkeen rahoittamiseen. Vanha paineviemäri aiheuttaa pahimmillaan uhkan koko Tornio-Muoniojoen vesistöalueelle. Onkin selvää, että ympäristönsuojelullisesti hanke on merkittävin kaikista Kilpisjärvellä vireillä olevista.” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Lasse Mäkitalon mukaan valtion omistamat kiinteistöt Kilpisjärvellä eivät ole kunnallisen vesihuollon piirissä, vaan imeyttävät jätevetensä maaperään. ”Olisi suotavaa, että nämä kiinteistöt liitetään kunnallisen vesihuollon piiriin hankkeen yhteydessä. Valtion toivoisi olevan mallioppilas ympäristöasioissa etenkin Kilpisjärvellä, joka on erittäin herkkä ja luontoarvoiltaan ainutlaatuinen alue Suomessa.” sanoo Mäkitalo.

Lisätietoja:
Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 8941
Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Lasse Mäkitalo, P. 040 486 9111

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: