21.02.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 21.2.2013: ENONTEKIÖN KUNTA OTTAA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN OSAKSI PÄÄTÖKSENTEKOA ENSIMMÄISENÄ LAPISSA

Enontekiön kunnassa on tänään päättymässä vuoden mittainen prosessi, jonka aikana kuntaan on työstetty yritysvaikutusten arvioinnin työkalut kunnalliseen päätöksentekoon.

Enontekiön kunnassa toteutettiin vuoden 2012 aikana kehittämisstrategiaa tukeva Y4-yrittäjyysilmapiirin kehittämistyö, jonka tavoitteena oli tunnistaa ja ottaa käyttöön yrittäjyysilmapiiriä tukevat keinot niin kunnallisessa päätöksenteossa kuin yrittäjyydelle keskeisten sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

Tarve yrittäjyysilmapiirin kehittämiselle tunnistettiin Enontekiön kunnassa jo aikaisemmin. Ensimmäinen Y4-kehittämistilaisuus järjestettiin kunnassa vuonna 2009 ja nyt toteutettu työ oli jatkoa tälle kokonaisuudelle. Y4 konsepti on luotu tukemaan julkisen sektorin kehittämistä yrittäjyysmyönteisyyteen ja yrittäjyysaktiivisuuteen ja se on käytössä jo useassa kunnassa ympäri Suomen.

Enontekiön kunnassa tahtotila kunnan yrittäjyysilmapiirin edelleen kehittämiseen pohjautuu siihen lähtökohtaan, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa työpaikoista ja tuloista kunnassa tulee nimenomaan yksityiseltä sektorilta ja pienistä yrityksistä. Enontekiön työpaikoista 67 % ja lähes 80 % kunnan verotuloista tulee pienistä yrityksistä jo tällä hetkellä. Maakunnallisestikin verrattuna luvut ovat omaan luokkaansa, käy ilmi viime syksynä julkaistusta Länsipohjan Yrittäjät ry:n tutkimuksesta.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä ja Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Vammavaara korostavat, että tällainen kehittäminen on mahdollista vain kunnassa, jossa päättäjät ja kulttuuri ovat jo lähtökohtaisesti yrittäjyysmyönteistä. Hankkeella on haluttu konkretisoida asiaa ja tuottaa päätöksentekoa helpottavia työkaluja myös luottamusmiesten käyttöön.

Työ toteutettiin osana Lapin ELY-keskuksen seudulliset yrityspalvelut -hankekokonaisuutta.

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, 040 143 89 41
Enontekiön Kehitys Oy, Elina Vammavaara, 0400 132798

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: