20.02.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 20.2.2013: PAINEVIEMÄRIVUOTO KILPISJÄRVELLÄ

Enontekiön Vesihuolto Oy:n paineviemäriputkessa Kilpisjärven viemärijärjestelmässä havaittiin mahdollinen rikkoutuminen maanantaina 11.2.2013. Rikkoutuminen varmistui tiistaina 12.2.2013 kun virtaamamittaukset osoittivat, ettei jätevedenpuhdistamolle tullut jätevettä kuin vähäinen määrä.

Mahdollisen vuotokohdan arvioitiin olevan Kilpisjärven pohjaan asennetussa paineviemärin osuudessa. Mainittua osuutta oli korjattu aikaisemmin vuonna 2008 putken haljetessa. Kyseisessä paineviemärissä on maanalaista osuutta noin 200 metriä ja vedenalaista osuutta noin 3200 metriä. Valtio rakensi paineviemärin 1970-luvulla ja viemäri on ylittänyt teknisen käyttöikänsä pään.

Vuodosta ilmoitettiin välittömästi Lapin ELY-keskuksen vesihuoltotarkastajalle, jonka jälkeen vesihuoltoyhtiö hälytti paikalle sukellustyöryhmän, joka saatiin paikalle aloittamaan työt perjantaina 15.2.2013. Sukellustyöryhmä jatkoi työtään lauantaina 16.2.2013 ja samaisena päivänä paikallistettiin paineviemäristä laippaliitos, jonka pulttaus oli pahoin ruostunut ja laippojen väliin oli tullut rako, josta jätevettä virtasi Kilpisjärveen.

Sukellustyöryhmä jatkoi työtään jälleen tiistaina 19.2.2013 kun tarvittavat osat korjaustyötä varten oli saatu paikalle. Laippaliitos korjattiin, mutta illalla tehdyt virtaamamittaukset osoittivat, ettei jätevedenpuhdistamolle tullut jätevettä edelleenkään kuin vähäinen määrä. Keskiviikkona paikallistettiin uusi vuotokohta paineviemärin maanalaisessa osuudessa lähellä vesirajaa ja korjaustoimenpiteisiin ryhdyttiin välittömästi. Enontekiön Vesihuolto Oy päätti samassa yhteydessä sulkea kyseisen paineviemäriosuuden ja paikalle tilattiin auto kuljettamaan jätevesi pumppaamolta jätevedenpuhdistamolle siihen saakka, kunnes paineviemäri saadaan korjattua kaikilta osiltaan.

Paineviemäri on vuotanut kahdeksan vuorokauden ajan Kilpisjärveen vähäisiä määriä jätevettä. Vuodon ei kuitenkaan voida katsoa aiheuttaneen vakavaa vaaraa Kilpisjärven luonnolle; kyseessä on paikallinen vähäinen saastuminen, jolla ei ole laaja-alaisia tai pitkäaikaisvaikutuksia veden laatuun. Lapin Ely-keskus ja Enontekiön Vesihuolto Oy sopivat loppuviikon aikana vaikutusten ja vaikutusalueen kartoittamiseksi tarvittavista toimista. Tilanne Kilpisjärven paineviemärin suhteen on kuitenkin vakava ja Enontekiön kunta toivoo, että toimenpiteet paineviemärin uusimiseksi voidaan käynnistää mahdollisimman pian.

Enontekiön Vesihuolto Oy on hakenut Lapin Ely-keskukselta avustusta 1,37 miljoonaa euroa hankkeen toteuttamiseksi, mutta hankkeen mittavuuden ja tarvittavan 90%:n subventio-osuuden vuoksi on todettu, ettei hanketta voida rahoittaa normaalien rahoitusinstrumenttien kautta, vaan se on rahoitettava muulla tavoin; esimerkiksi suoralla ministeriön rahoituksella. Enontekiön kunta neuvottelee asiasta ympäristöministeriön kanssa helmikuun lopussa.

”Kilpisjärven herkän luonnon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vanha paineviemäri saadaan uusittua jo tänä vuonna. On hyvin valitettavaa, ettei Enontekiön Vesihuolto Oy:llä tai Enontekiön kunnalla ole resursseja tämän projektin itsenäiseen toteuttamiseen. Toivommekin hartaasti, että ympäristöministeriö suhtautuu suopeasti hankkeen rahoittamiseen ja kyllähän valtion toivoisi ottavan vastuuta omasta rakennustyöstään.” toteaa kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: