13.03.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 12.3.2013: ENONTEKIÖ PANOSTAA TURVALLISEEN MATKAILUUN

Enontekiön kunnanjohtajan Mikko Kärnän mukaan Enontekiöllä panostetaan ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön. Yhteistyöverkoston, edunvalvonnan ja turvallisuussuunnittelun avulla voidaan varmistaa turvallinen matkailu viranomaisresurssien vähentyessä.

Lapin ensimmäisen matkailun turvallisuussuunnitelman julkistaminen tiistaina kokosi Tunturi-Lapin luontokeskukseen viranomaisten ja yritysten lisäksi järjestöjen ja kehittämishankkeiden sekä kunnan edustajia. Suunnitelma kokoaa laajan verkoston turvallisuustyöryhmäksi, joka toimii matkailun turvallisuustyön veturina Enontekiöllä.

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä pitää matkailun turvallisuussuunnitelmaa tärkeänä asiakirjana, jolla edistetään asukkaiden ja matkailijoiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Matkailun turvallisuuteen vaikuttavat viranomaispalveluiden saatavuus, välimatkojen aiheuttamat viiveet pelastustoiminnassa, liikenneturvallisuus erityisesti rekkaliikenteen osalta, puhelinverkon katveet ja muuttuvat sääolosuhteet. Enontekiön alueen turvallisuusvahvuuksiin lukeutuvat muun muassa vapaaehtoisen pelastuspalvelutoiminnan aktiivisuus, kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö, metsähallituksen ylläpitämä tupa- ja reittiverkosto sairaankuljetuksen sekä pelastustoimen hyvä paikallistuntemus ja ammattitaito.

Palopäällikkö Urho Keskitalo kertoi matkailijoiden uusavuttomuuden lisääntyneen maastossa kulkiessa. Yritysten oman turvallisuusosaamisen merkitys kasvaa. Keskitalo kannustaa yrityksiä harjoittelemaan eri tilanteita ja kouluttautumaan turvallisuusasioissa. Visit Enontekiö ry:n puheenjohtaja Mika Heikura muistuttaa, että suunnitelma ei saa jäädä pölyttymään vaan siihen pitää sitoutua.

Matkailun turvallisuussuunnitelma on sopimus yhteisistä toimenpiteistä, joilla ennaltaehkäistään riskejä ja pyritään vähentämään erilaisten häiriötilanteiden vaikutus matkailuelinkeinoon. Käytännön toimenpiteitä ja kehittämistyökaluja sisältävä asiakirja on laadittu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toteuttamassa Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmähankkeessa, johon osallistuu Enontekiön kunnan lisäksi matkailuyrityksiä ja viranomaisia.

Suunnitelman toteutusasiakirjan allekirjoittivat Visit Enontekiö ry:n puheenjohtaja Mika Heikura, komisario Veijo Anunti Peräpohjolan poliisilaitokselta, Muonion rajavartioaseman päällikkö Simo Pöyhtäri, kunnanjohtaja Mikko Kärnä, puistonjohtaja Pekka Sulkava metsähallituksesta ja palopäällikkö Urho Keskitalo Lapin pelastuslaitokselta.

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, puh. 040 143 89 41.

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: