11.04.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 11.4.2014

ENONTEKIÖ ESITTÄÄ MUONIOLLE TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUSOPIMUSTA

Enontekiön ja Muonion kunnat neuvottelivat 11.4. Enontekiön Hetassa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuodesta 2014 eteenpäin. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimus päättyy vuoden 2013 lopussa ja kuntien on nyt ratkaistava, millä tavoin terveydenhuollon palvelut tuotetaan tämän jälkeen.
Muonion kunta on ilmoittanut halustaan jatkaa järjestämistä kuntayhtymäpohjalta, mutta Enontekiön kunta päätyi asian kokonaisharkinnan jälkeen esittämään, että kuntayhtymä hallinnollisena rakenteena puretaan ja kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilöstö siirrettäisiin sen kunnan palvelukseen, jonka alueella henkilöstö työskentelee. Enontekiön osalta tämä tarkoittaa, että kunnassa olisi muutoksen jälkeen perusturvalautakunnan alaisina yksiköinä Hetan sekä Karesuvannon-Kilpisjärven terveysasemat.

Edelleen Enontekiön kunta esitti Muonion kunnalle, että kunnat solmisivat ostopalvelusopimuksen, jolla Enontekiön kunta ostaisi Muonion kunnalta tarvitsemansa vuodeosastopalvelut sekä erikseen sovittavia muita palveluita. Enontekiön kunta esitti, että Muonio varaisi sille 6 sairaansijaa vuodeosastoltaan.
Enontekiön kunnan näkemyksen mukaan tällä ratkaisulla molemmat kunnat voivat parhaalla mahdollisella tavalla keskittyä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluidensa sekä palvelurakenteensa kehittämiseen itsenäisesti huomioiden molemmille kunnille tärkeät asiat.

”On tärkeää huomioida, että yhtään henkilöä ei tultaisi irtisanomaan uuden järjestämismallin myötä eikä kuntalaisten palvelutaso heikkene, vaan päinvastoin sitä pyritään uuden mallin myötä parantamaan. Mallin avulla luodaan joustavuutta palveluntuotantoon ja kunta pyrkii neuvottelemaan tietyistä palveluista sopimukset myös muiden seutukunnan kuntien kanssa, jolloin asiakkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät. Uusi ratkaisu mahdollistaisi myös entistä paremmat palvelut saamenkielisille asiakkaille. On myös huomattava, että yhteistyö Muonion kanssa jatkuisi edelleen niiden palveluiden suhteen, jotka on tähänkin saakka tuotettu yhdessä.”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Silén katsoo uuden järjestämismallin vaativan kunnilta paljon työtä, mutta ei tyrmää Enontekiön kunnan ehdotusta. ” Olemme valmiit neuvottelemaan ostopalvelusopimuksesta ja myös muusta yhteistyöstä sen jälkeen, kunhan tarvittavat hallinnolliset päätökset asian suhteen saadaan tehtyä. Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä, enkä näe mitään esteitä sille, etteikö hyvä yhteistyö jatkuisi myös tulevaisuudessa vaikka järjestämismalli muuttuisikin.”, Silén sanoo.

LISÄTIETOJA:
Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41
Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Silén P. 050 430 04 78

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: