01.03.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 1.3.2013: ENONTEKIÖN KUNTA SAI TUULIVOIMAYLEISKAAVAN LAATIMISEKSI VALTIONAVUSTUSTA

Enontekiön kunnanvaltuusto päätti vuoden 2012 kesäkuussa selvittää yleiskaavoituksella tuulivoimantuotannon mahdollisuudet kunnan alueella. Enontekiön kunta on kaukana kaikista valtakunnanverkon sähköntuotantopisteistä ja suuri osa kunnasta on erityisen herkkää sähkönjakelun mahdollisille häiriöille. Tuulivoimantuotannon kehittyessä alati yhä luotettavammaksi tuotantomuodoksi on tärkeää selvittää tuulivoimantuotannon mahdollisuudet kunnan alueella sekä tarkastella samassa yhteydessä tuulivoiman sääntelyvoimaksi soveltuvien ratkaisujen, kuten esimerkiksi pumppuvoimalan, rakentamismahdollisuudet.

Maakuntakaavassa Enontekiön kunnan alueelle on osoitettu kaksi tuulivoima-aluetta, jotka ovat Lammasoaivi ja Sonkavaara. Näiden alueiden lisäksi kunnassa on alustavassa tarkastelussa tunnistettu myös muita tuotantoon mahdollisesti soveltuvia alueita. Kaavaprosessin yhteydessä pyritään tunnistamaan kaikki mahdollisuudet sekä rajaamaan selkeästi tuotantoon soveltumattomat alueet pois tarkastelusta.

Ympäristöministeriö on myöntänyt kunnalle 140.000 € avustuksen kaavan laatimiseksi. Enontekiön kunnan tuulivoimayleiskaava on ensimmäinen kunnallinen kaava, jossa tullaan sovelletaan vapaaehtoisia Akwé:Kon-ohjeita, jotka on laadittu sellaisten hankkeiden kulttuuristen-, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnille, jotka toteutetaan alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen perinteisesti asuttamilla ja käyttämillä maa- ja vesialueilla. Kaavoituksen ohjausryhmään kutsutaan Akwé:Kon periaatteiden mukaisesti edustajat ainakin Lapin Liitosta, ELY-keskuksesta, paliskunnista, saamelaiskäräjiltä, lapinkyläyhdistyksistä, yrittäjäjärjestöistä, kyläyhdistyksistä, luonnonsuojelupiiristä, kalastusalueilta, riistanhoitoyhdistyksistä ja metsästysseuroista.

” On erittäin positiivista, että saimme ympäristöministeriöltä avustuksen tähän kunnan kehittymisen kannalta tärkeään kaavatyöhön. Mahdolliset tuulivoimalat tuovat kunnalle rahaa kiinteistöveron muodossa sekä luovat uusia työpaikkoja alueelle. Kaavatyössä on tärkeää huomioida kaikkien eri intressiryhmien sekä elinkeinojen edut ja olen vakuuttunut, että Enontekiöllä kyetään löytämään tuulivoimantuotantoon soveltuvia alueita.” toteaa kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Tuulivoimayleiskaavan laatiminen käynnistyy huhtikuussa.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: