01.03.2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 1.3.2013: ENONTEKIÖN KUNNAN TALOUS VAKAALLA POHJALLA

Vuoden 2012 tilinpäätösennusteen mukaan Enontekiön kunnan tulos on noin 0,2 miljoonaan euroa ylijäämäinen. Toimintamenojen kasvu oli vuonna 2012 6,1 prosenttia eli korkeahko. Toimintamenojen kasvuun vaikuttivat merkittävimmin Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän sekä Lapin sairaanhoitopiirin menolisäykset. Kuntaliiton ennakkotiedon mukaan toimintamenojen kasvu on kunnissa keskimäärin noin 5 %.

Verotuloja kertyi 0,25 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Edellisvuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 10 prosenttia ja valtionosuudet 5,5 prosenttia. Vuosikatteeksi muodostui 0,5 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate kattaa poistot.

Enontekiön kunnan lainakanta on 4,4 miljoonaa euroa eli noin 0,47 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2011. Lainakanta on 2363 €/asukas. Taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä nousi 0,25 miljoonaan euroon. Kuntaliiton ennakkotiedon mukaan kuntien lainakanta kasvoi vuonna 2012 noin 13 prosenttia. Lainakanta kunnissa keskimäärin on 2282 €/asukas. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä on noin 60 ja negatiivisen tilikauden tuloksen tehneiden kuntien lukumäärä on huomattavasti tätä suurempi.

”Enontekiön kunnan talous on toistaiseksi vakaalla pohjalla ja vuoden 2013 talousarviokin on valtionosuusleikkauksista huolimatta kyetty suunnittelemaan ylijäämäiseksi. Mennyt vuosi toteutui yli odotusten ja erityisen iloinen olen verotulopohjan positiivisesta kehityksestä. Enontekiön kunta ei myöskään täytä kriisikunnan tai kriisiytyvän kunnan tunnusmerkkejä ja on selvää, että etupainotteisella talouden ja toimintojen suunnittelulla sekä tiukalla menokurilla kunta selviää tulevaisuuden haasteista. Enontekiön kunnanhallitus nimesi kuntaan edellisessä kokouksessaan taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on löytää keinoja, joilla kunnan taloutta kyetään edelleen vahvistamaan ja odotankin toimikunnan työltä paljon.” toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: