01.11.2012

Enontekiön kunnan mediatiedote 1.11.2012 / ENONTEKIÖN KUNNAN VEROEHDOTUS VUODELLE 2013

Enontekiön kunnan mediatiedote 1.11.2012

ENONTEKIÖN KUNNAN VEROEHDOTUS VUODELLE 2013: TULOVEROASTE ENNALLAAN, YLEINEN KIINTEISTÖVEROASTE NOUSISI JA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN KIINTEISTÖT VAPAUTETTAISIIN VEROSTA

Enontekiön kunnanhallitus käsittelee vuoden 2013 veroehdotusta kunnanvaltuustolle seuraavassa kokouksessaan 5.11.2012. Kunnanjohtaja Mikko Kärnä esittää kunnanhallitukselle, että tuloveroaste pidetään ennallaan 20,75%:ssa ja kiinteistöverojen suhteen yleinen kiinteistöveroaste nostetaan 0,90%:sta lain määrittämään maksimiin 1,35%:iin. Vakituisten asuntojen veroaste pidetään ennallaan 0,40%:ssa ja kiinteistöveroastetta muille kuin vakituisessa asuinkäytössä oleville rakennuksille ei määrätä.

” Kiinteistöverolain mukaisesti tämä tarkoittaa, että tällöin esimerkiksi vapaa-ajan asuntoihin sovellettaisiin yleistä kiinteistöveroastetta 1,35%. Esimerkiksi verotusarvoltaan 32 000 euron vapaa-ajan asuntoon veroprosentin korotus tarkoittaisi ensi vuonna 112 euron korotusta kiinteistöveroon”, kertoo Kärnä. Vuonna 2012 vapaa-ajan asuntojen veroaste on ollut 1,00%:a.

Yleisen kiinteistöveroasteen korotus lisää myös esimerkiksi yritysten ja maatalousyksiköiden maksamaa kiinteistöveron määrää, mutta samassa yhteydessä on huomioitava, että yritysten ja maatalousyksiköiden verotuksessa kiinteistövero on vähennyskelpoinen kulu.

” Ainoa mahdollisuus lisätä vapaa-ajan asukkaiden osuutta palveluntuotannon kulujen kattamisessa on korottaa vapaa-ajan asuntojen kiinteistöverotusta. Soveltamalla vapaa-ajan asuntojen verotukseen yleistä kiinteistöveroprosenttia muiden kuin vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten oman veroprosentin sijaan, kunnan ei tarvitse korottaa vakituisten asuntojen veroastetta, sillä lain mukaan muiden kuin vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten veroaste voi olla korkeintaan 0,60%:a suurempi kuin vakituisten asuntojen. Kunnassa vakituisesti asuvien verotuspaine on jo nykyisellään merkittävä korkeahkon tuloveroasteen kautta. ”, toteaa Kärnä.

Kunnanjohtaja esittää myös suojelu- ja erämaa-alueiden kiinteistöveroasteen pitämistä ennallaan 0,90%:ssa sekä rakentamattomien kiinteistöjen veroasteen nostamista 3,00%:iin toteuttamispaineen kasvattamiseksi. Tämän lisäksi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt vapautettaisiin kiinteistöverosta kokonaan, kun vuonna 2012 kiinteistövero näille on ollut 0,90%:a. Kunnanjohtajan veroehdotuksessa Enontekiön kunta keräisi vuonna 2013 kiinteistöveroa noin 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2012.

Lisätietoja:

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: