03.07.2012

ENONTEKIÖN KUNNAN ESITYS SUOJELU- JA ERÄMAA-ALUEIDEN TALOUDELLISTEN HAITTAVAIKUTUSTEN KOMPENSOIMISESTA VALTIONOSUUSUUDISTUKSESSA

Valtionvarainministeriön 28.6. julkaiseman tiedotteen mukaisesti hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on asettanut kyseisenä päivänä valtionosuusjärjestelmän uudistuksen valmistelua varten tukiryhmän sekä asiantuntija- ja laskentaryhmän. Tiedotteessa todetaan, valtionosuusperusteiden uudistamisessa käydään läpi mm. perusteiden läpinäkyvyys, lukumäärä, päällekkäisyydet, korvaustarpeet, ajanmukaisuus ja soveltuvuus kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Tarkastelu voidaan laajentaa myös verotusta koskeviin asioihin hallitusohjelman kirjaukset huomioiden.

Useat Suomen kunnat ovat viime vuonna määränneet alueellaan sijaitseville suojelu- ja erämaa-alueille yleisen kiinteistöveroprosentin, mutta asia ei ole edennyt verotuksellisesti käytäntöön johtuen Verohallinnon tulkinnasta, jonka mukaisesti se katsoo suojelu- ja erämaa-alueiden olevan arvostamislain 31 a §:n mukaista muun maatilatalouden maata, jonka arvoksi määritellään nolla. Kiinteistövero voidaan siis verottajan tulkinnan mukaan määrätä, mutta koska kyseiset alueet arvostetaan nollan euron arvoisiksi, eivät ne aiheuta kunnalle verokertymää.

Kunnan alueella sijaitsevat valtion omistamat suojelualueet ovat kunnille arvokkaita niiden tuodessa mukanaan kuntaan luontomatkailijoita, mutta niin tärkeää kuin luontomatkailu onkin, sillä on vain vähäistä taloudellista merkitystä. Menetyksiä suojelu aiheuttaa kunnille mm. vähentyneiden metsätaloustyöpaikkojen muodossa ja esimerkiksi Enontekiöllä matkailun kannalta merkittävät suurtunturialueet on rajattu pois nimenomaan taloudellisesti tuottavasta matkailukäytöstä rajoittamalla liiketoiminnan harjoittamista ja liikkumista näillä alueilla. Ylipäätään kuntalaisten asenteet tärkeää luonnonsuojelua kohtaan eivät muodostu kovinkaan suopeiksi suojelun aiheuttaessa selviä taloudellisia tappiota. Osa kunnista saa yhteisöveroa suojelluista metsistään samalla tavoin kuin metsätalouskäytössä olevista metsistäänkin, mutta esimerkiksi Enontekiön suojelualueet ovat pääosin muuta aluetta kuin metsää. Suojelu- ja erämaa-alueet estävät täysin kunnallisen maankäytön suunnittelun kyseisillä alueilla ja aiheuttavat myös mittavat tappiot menetettyjen kiinteistöverojen osalta, joita saataisiin mikäli alueille kyettäisiin rakentamaan vapaa-ajanasuntoja.

Enontekiön kunta esittää, että valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa huomioitaisiin suojelu- ja erämaa-alueiden kunnille aiheuttamat taloudelliset haittavaikutukset määrittämällä valtionosuuksiin erityinen suojelualuelisä. Suojelualuelisän määrittäminen on toteuttavissa siten, että eri asteisista suojelualueista maksetaan tietty euromääräinen osuus suojelualuehehtaarilta riippuen kyseisen alueen käytön rajoituksista.

Enontekiön kunta toivoo, että asiasta päättävät tahot, valtionosuusjärjestelmän uudistamista valmisteleva tukiryhmä sekä asiantuntija- ja laskentaryhmä ottaa kunnan ehdotuksen huomioon työssään. On koko kansantalouden kannalta kannattavaa, että kunnille kompensoidaan valtion suojelullisten toimenpiteiden niille aiheuttama taloudellinen haitta. Tällä tavoin paikallisten asenteet luonnonsuojelua kohtaan muodostuvat myönteisemmiksi. Kuvatun kaltainen järjestelmä myös antaa kunnille paremmat resurssit osallistua yhteisen kansallisomaisuutemme hoitoon yhteistoiminnassa Metsähallituksen kanssa.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä
vt. kunnanjohtaja
Enontekiön kunta
Ounastie 165
99400 Enontekiö
P. +358 40 143 89 41
mikko.karna@enontekio.fi

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: