31.05.2013

ENONTEKIÖN JA MUONION TERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖSTÄ NEUVOTTELUTULOS

Enontekiön ja Muonion kunnat neuvottelivat 31.5. Muoniossa terveydenhuollon yhteistyöstä ja neuvottelijat saavuttivat neuvottelutuloksen, jonka mukaisesti kunnat solmisivat uuden kuntayhtymän perussopimuksen viiden vuoden määräajaksi vanhan perussopimuksen päättyessä vuoden 2013 lopussa.

Uudella perussopimuksella siirryttäisiin suoriteperusteiseen hinnoitteluun kaikkien kuntayhtymän toimintojen osalta ja kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatiota kevennettäisiin niin hallitus- kuin valtuustotasoilla. Uudella sopimuskaudella yhtymähallituksen puheenjohtajuus osoitetaan Muonion kunnalle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajuus Enontekiön kunnalle. Edelleen kuntayhtymälle rekrytoitaisiin johtaja, joka toimii työssään yhtymähallituksen esittelijänä yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa ja vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Talous- ja palkkahallintoa kehitetään uudessa perussopimuksessa siirtämällä kuntayhtymän taloushallinto Muonion kunnalle ja palkkahallinto Enontekiön kunnalle. Uudella perussopimuksella myös asetetaan kuntayhtymälle saamenkielisen terveydenhuollon kehittämisvelvoite.

”Olen erittäin iloinen, että pitkät ja vivahteikkaat neuvottelut ovat nyt onnellisesti päättyneet molempia kuntia tyydyttävään tasapuoliseen lopputulokseen. On huomionarvoista, että kuntien omistajaohjaus suhteessa kuntayhtymään vahvistuu merkittävästi, kuntayhtymän hallintoa vahvistetaan ja kustannustenjaossa siirrytään oikeudenmukaiseen suoriteperusteiseen hinnoitteluun”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki on niin ikään tyytyväinen neuvottelutuloksesta. ”Olemme Muoniossa iloisia, että Enontekiö taipui jatkamaan yhteistyötä kuntayhtymäpohjalta. Saavutetussa neuvottelutuloksessa onnistuttiin korjaamaan perussopimuksesta molempia kuntia hiertäneet epäkohdat ja vaikka uuden perussopimuksen mukaiset järjestelyt vaativat paljon työtä, meillä on nyt hyvin aikaa toimenpiteille ennen vuodenvaihdetta”, sanoo Hartojoki.

Uusi perussopimus on tarkoitus tuoda molempien kuntien kunnanvaltuustoille vahvistettavaksi vielä kesäkuun aikana.

Lisätietoja:

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 8941
Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, P. 0400 477 723

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: