18.03.2014

Enontekiöltä kritiikkiä ja kiitosta Lappi-sopimuksen luonnoksesta

Enontekiön kunnanhallitus antoi tämänpäiväisessä kokouksessaan lausunnon Lappi-sopimuksesta eli Lapin maakuntaohjelmasta vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.

Enontekiön pitää Lappi-sopimusta pääsääntöisesti erittäin hyvänä asiakirjana, jonka tavoitteet tukevat kunnan omia strategioita. Erityisen positiivista on, että Lappi-sopimuksessa on otettu kantaa Lapin oman SOTE-mallin puolesta sekä panostettu myös saamelaiskulttuuriin. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Lapin oma SOTE-malli tulisi kuitenkin nostaa sopimuksessa vielä voimakkaammin esille sen ollessa maakunnan tulevaisuuden ja sen elinvoiman kannalta erittäin merkittävä asia, johon kaikkien Lapin kuntien tulisi sitoutua.

Eniten kritiikkiä kunta antaa sopimusluonnoksen kirjaukselle, jonka mukaisesti Lappi Euroopan arktisena porttina vaatisi vain yhden vahvan kehityskäytävän, joka olisi luonnoksen mukaan Jäämeren käytävä Kemi-Torniosta Kirkkoniemeen. Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä pitää kirjausta ongelmallisena. ”Mainitulla kirjauksella maakunta sitoutuisi vain tähän yhteen ratalinjaukseen ja sen tiestön kehittämiseen. Arctic corridor on tietysti yksi vahva vaihtoehto Jäämeren yhteydeksi, mutta tässä vaiheessa on kansantaloudellisistakin näkökohdista katsottuna pidettävä kaikki linjaukset mukana tarkastelussa tasavertaisina vaihtoehtoina. Lopulliset valtion tasolla tehtävät päätökset taas on sovitettava yhteen elinkeinoelämän ja naapurimaiden tarpeiden kanssa. Maakunnallisesti tällaisia linjauksia ei tässä vaiheessa kannata tehdä ja on myös vaikeaa uskoa, että Lapin kunnat voisivat yksimielisesti päättää näin”, toteaa Kärnä.

Enontekiö haluaa myös muutoksia sopimusluonnoksessa esitettyihin kärkihankkeisiin ja esittää, että yhdeksi uudeksi kärkihankkeeksi nostetaan Enontekiön kunnan pumppuvoimalahanke, joka on malliesimerkki paikallisiin tarpeisiin nähden erittäin merkittävästä energiantuotantohankkeesta. Samoin kunta esittää, että saavutettavuutta käsittelevien kärkihankkeiden joukkoon nostetaan VT21:n perusparantaminen valtatien kriteerit täyttävälle tasolle välillä Palojoensuu-Kilpisjärvi ja että sopimukseen kirjataan selkeäksi yhteiseksi tahtotilaksi kaikkien Lapin lentoasemien säilyttäminen ja niiden kehittäminen paikallisista lähtökohdista.

Enontekiö pitää myös positiivisena, että Lappi-sopimuksessa on panostettu myös saamelaiskulttuuriin. Kunta haluaa myös, että sopimukseen kirjataan selkeiksi tavoitteiksi rajakaupan kehittäminen, rajaesteiden poistaminen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen kaikilla toimintasektoreilla. Erityisen tärkeää olisi kehittää pohjoismaista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen yhteistyötä ja rajat ylittävää pelastus- ja avustustoimintaa sekä ensihoitoa.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: