31.03.2009

Enontekiöläisille yrityksille myönnettävä oppisopimustuki

 

Oppisopimustuki on tarkoitettu enontekiöläisille yrityksille, kun yritys ottaa enontekiöläisen suorittamaan perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena. Tuensaajayrityksen kotipaikan tulee olla Enontekiö ja oppisopimuskoulutettavan tulee olla kirjoilla Enontekiöllä koko tukikauden ajan.  Oppisopimustukea on varattu kolmelle koulutettavalle ja se myönnetään hakujärjestyksen mukaan kolmelle ensimmäiselle ehdot täyttävälle hakijalle.  Tuen määrä oppisopimuskoulutettavaa kohti on 150 euroa/ kk., enintään 12 kk. ajaksi.

 

Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus osoitetaan Enontekiön kunnanhallitukselle. Hakemuksessa on oltava liitteenä jäljennös tehdystä oppisopimuksesta. Tukea on haettava 29.5.2009 mennessä.

 

Oppisopimustuen saajan on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti kuntaan, mikäli oppisopimustuen maksamiseen ei ole enää perusteita (esim. oppisopimus on päättynyt). Perusteettomasti maksettu oppisopimustuki peritään takaisin.

 

Tarvittaessa lisätietoja antavat kunnansihteeri ja kunnanjohtaja.

 

 

ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUS

Ounastie 165

99400 Enontekiö

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: