14.01.2014

ENONTEKIÖ VAATII VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄÄN TASAPUOLISUUTTA

Enontekiön kunnanhallitus antoi lausuntonsa valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa tänään pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus pitää positiivisena, että nykyistä valtionosuusjärjestelmää on onnistuttu merkittävästi yksinkertaistamaan, mutta kunnanhallitus ei voi kuitenkaan välttyä vaikutelmalta, jonka mukaisesti uusi valtionosuusjärjestelmä on luotu vauhdittamaan rakennemuutosta. Kunnanhallituksen mielestä kuntia ei tule rankaista korkeasta ikärakenteesta, sairastavuudesta, pitkistä välimatkoista ja harvasta asutuksesta.

Enontekiön kunnanhallitus esittää valtionvarainministeriölle, että valtionosuusjärjestelmän määräytymisperusteet tarkastetaan uudelleen erityisesti olosuhdetekijöiden osalta kansalaisten yhdenvertainen kohtelu huomioiden. Erityisen pitkien maantieteellisten etäisyyksien kunnille on harkittava erityisen saaristolaisuustekijän tyyppisen laskentakriteerin käyttöönottoa ja vähintäänkin tarkastettava syrjäisyysluvun määräytymisperusteet, joka nykyisellään kuvaa huonosti esimerkiksi Enontekiön kunnan maantieteellistä laajuutta.

Kunnanhallitus on myös huolissaan saamenkielisten palveluiden rahoituksesta. Valtionosuusuudistuksessa esitetään saamelaisalueen kuntien lisän jakamista saamelaisväestön kunnittaiseen asukaslukuun pohjautuvassa suhteessa. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan jako ei ole oikeudenmukainen, vaan se vaarantaa saamenkielisen väestön oikeuden saada saamenkielisiä palveluita omakulttuuriselta pohjalta niissä kunnissa, joissa saamenkielisten osuus koko väestöstä on pieni ja saamelaisasutus on jakaantuneena koko kunnan alueelle. Kunnanhallitus esittää, että valtionosuusjärjestelmän lisäosissa olevan saamelaisten kotiseutualueen lisän määräytymisperustetta tarkastetaan siten, että lisäosassa otetaan huomioon saamelaisalueen kuntien keskinäiset syrjäisyysluvut. Edelleen kunnanhallitus esittää, että saamelaisalueen kunnille maksatetaan tämän lisäksi laskennallista valtionosuutta kaksikielisyydestä samalla periaatteella kuin ruotsinkielisille kunnille.

Kunnanhallitus esittää myös työpaikkaomavaraisuuden poistamista valtionosuusjärjestelmän määräytymiskriteereistä ja olosuhdetekijöiden, kuten korkean ikärakenteen, sairastavuuden, pitkien välimatkojen, kaksikielisyyden, saamelaisuuden ja harvan asutuksen painottamista sen sijaan. Enontekiön kunnanhallituksen näkemyksen mukaan työpaikkaomavaraisuus ei liity laskentakriteerinä valtionosuusjärjestelmän tavoitteisiin millään tavalla.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä kritisoi uuden valtionosuusjärjestelmän esitettyjä laskentakriteereitä. ”Mikäli nyt lausunnolla olevat laskelmat hyväksytään, tulevat kuntien väliset erot repeämään Suomessa rajusti. Keskuskaupunkien valtionrahoitusta ollaan uudessa järjestelmässä lisäämässä pienempien kaupunkien ja etenkin syrjäseutujen kustannuksella. Suurimpia menettäjiä ovat alle 20 000 asukkaan kunnat. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Uudistus ei vastaa tähän tavoitteeseen”, toteaa Kärnä.

LISÄTIETOJA:

Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

LIITE: Enontekiön kunnan lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: