09.08.2013

ENONTEKIÖ SAAMASSA VALTIOLTA NELJÄ MILJOONAA KILPISJÄRVEN SÄHKÖNSYÖTÖN TURVAAMISEEN

Enontekiön kunnan omistama verkkoyhtiö Enontekiön Sähkö Oy on saamassa valtiolta avustusta Kilpisjärven sähkönsyöttöyhteyden kunnostamiseen. Valtionvarainministeriön eilen julkistetussa budjettiehdotuksessa on osoitettu 4 miljoonan euron määräraha hankkeelle.

Enontekiön Sähkö Oy:n omistaman sähkönjakeluverkoston toimitusvarmuuden takaaminen on kriittinen menestystekijä Enontekiön kunnan kehittämisen ja kuntalaisten elinolosuhteiden säilyttämisen kannalta. Etenkin Kilpisjärven kylän kehittymiselle merkittävän haasteen on muodostanut jo käyttöikänsä ylittänyt 20 kV-sähkölinja, jonka pituus on noin 110 kilometriä. Sähkön siirtoyhteyden rajallisuus ja ongelmat toimitusvarmuudessa ovat rajoittaneet koko alueen kehittymistä sekä asettaneet haasteita paikallisille ihmisille.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä on tyytyväinen, että valtio on myöntämässä tukea hankkeelle. ”Enontekiön kunnan verkkoyhtiön taloudellinen kantokyky ei yksin riitä tämän mittaluokan investointiin, joten päädyimme hakemaan valtiollista rahoitusta. Erityisen iloinen uutinen tämä on tietysti kilpisjärveläisten ihmisten ja yritysten kannalta, sillä kunnolla toimivaa siirtoyhteyttä on odotettu jo vuosia. Hankkeen muiden positiivisten vaikutusten lisäksi odotamme sen tuovan myös lisäinvestointeja Kilpisjärven matkailuun.”

Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtajan Mika Hutun mukaan hanke on suunniteltu käynnistettäväksi heti vuoden 2014 alussa ja sähkönsyöttö Kilpisjärvelle turvataan korvaamalla vanha 20 kV-sähkölinja uudella 45 kV-linjalla. Hankkeen kilpailutukset käynnistetään tulevan syksyn aikana.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, Enontekiön kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

Mika Huttu, Enontekiön Sähkö Oy:n toimitusjohtaja, P. 040 735 27 65

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: