10.06.2014

ENONTEKIÖ: METSÄHALLITUSLAKI PALAUTETTAVA VALMISTELUUN

Enontekiön kunnanhallitus antoi tänään kokouksessaan lausuntonsa hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Kunta kannattaa metsätalouden liiketoiminnan konkurssisuojan ja veroetujen poistamista sekä toiminnan läpinäkyvyyden lisäämistä, mutta ei näe nyt esitettyä metsätalouden liiketoimintojen yhtiöittämistä ja saamelaisten kotiseutualuetta koskettavia erityissäännöksiä riittävästi perusteltuina, vaan esittää ensisijaisena ratkaisuna lain palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Kunta on tästä huolimatta esittänyt huomionsa nyt käsittelyssä olevaan lakiluonnokseen ja esittää, että Metsähallitus olisi tulevaisuudessa työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa niiden toimintojensa osalta, jotka koskettavat energiapolitiikkaa, alueiden kehittämistä, kilpailun edistämistä sekä työllisyyttä ja kuluttajapolitiikkaa. Kunta myös vaatii, että Metsähallituksen tuloksellisuuden vaatimuksesta ja liiketaloudellisista periaatteista tulisi voida poiketa, mikäli painava alueellinen tai paikallinen syy niin vaatii. Kunta pitää myös välttämättömänä, että laissa huomioitaisiin muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden lisäksi kunnallisen kehittämisen ja maankäytön tarpeet. Kunta pitää myös välttämättömänä, että erilaisilla aluekohtaisilla kiintiöillä ei loukata paikallisten asukkaiden ensisijaista ja yhdenvertaista oikeutta alueiden käyttöön.

Kunnan lausunnossa kritisoidaan myös metsähallituksen saamelaisalueella toteuttamaa Akwé:Kon –menettelyä ja sen soveltamista. Kunnan mielestä biodiversiteettisopimus velvoittaa Suomen valtiota huomioimaan saamelaisten lisäksi tasavertaisina ryhminä myös muut paikalliset yhteisöt, joiden etua valtion tulisi edistää tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kritiikkiä saavat myös lakiesityksen saamelaisaluetta koskettavat erityissäännökset, joita kunta pitää puutteellisesti valmisteltuina.

Mikäli metsätalousliiketoimintojen yhtiöittäminen halutaan kaikesta huolimatta toteuttaa, pitää kunta ainoana mahdollisuutena, että perustettavasta yhtiöstä muodostetaan yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. ”Metsähallituksella on tärkeä yhteiskunnallinen velvoite vastata yhteisen kansallisomaisuutemme käytöstä ja tämän yhteiskunnallisen painotuksen tulee näkyä myös Metsähallituksen alaisen tytäryhtiön toiminnassa. Yhtiöittäminen on kuitenkin huono ratkaisu, eikä nyt valmistelun pohjana ollutta Destia-päätöstä vuodelta 2007 voida pitää yleisenä liikelaitoksiin kohdistuvana yhtiöittämisvelvoitteena”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Enontekiön kunta pitää myös tärkeänä, että saamelaisaluetta koskettavat erityissäännökset valmistellaan uudelleen ja samalla tarkastellaan avoimesti Akwé:Kon –menettelyn toimivuutta. ”On mahdollista, että menettelyä sovelletaan nyt väärin. Saamelaiskäräjät ei välttämättä ole itsessään sellainen yhteisö, jonka suojelemiseen Suomi on biodiversiteettisopimuksella sitoutunut, sillä saamelaiskäräjien äänestäjistä yli puolet asuu menettelyn soveltamisalan ulkopuolisella alueella. Menettely tulisi kuitenkin ottaa käyttöön valtakunnanlaajuisesti ja näin toteutuessaan se voisi osaltaan turvata merkittävällä tavalla paikallisten yhteisöjen, kuten vaikkapa kyläyhteisöjen ja paliskuntien, perinteistä elämäntapaa”, Kärnä jatkaa.

LISÄTIETOJA:

Mikko Kärnä, kunnanjohtaja, P. 040 143 89 41

LIITE: Enontekiön kunnan lausunto metsähallituksen organisaatiouudistuksesta

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: