14.10.2013

ENONTEKIÖ KRITISOI KÄSIVARREN KANSALLISPUISTON PERUSTAMISSELVITYSTÄ

Enontekiön kunnanhallitus on tänään pitämässään kokouksessa antanut lausunnon Metsähallituksen selvityksestä, jossa tarkastellaan kansallispuiston perustamisedellytyksiä Käsivarteen. Enontekiön kunnanhallituksen mielestä selvitys sisältää paljon spekulaatiota ja kunnanhallitus vaatii, että Metsähallitus tarkentaa selvitystään puiston mahdollisista aluetaloudellisista vaikutuksista sekä julkistaa laskentamallinsa parametrit, jotta niiden vertailu tulee mahdolliseksi. Kunta haluaa, että myös mahdollisista negatiivisista vaikutuksista aluetalouteen liitetään laskelmat selvitykseen.

Enontekiön kunnan ympäristöministeriöltä saamien tietojen mukaan Metsähallitus on laatinut selvityksen kansallispuiston perustamisedellytyksistä julkisena hallintotehtävänä eli virkavastuulla. Kunnan lausunnossa ihmetellään, miten objektiivisesti virkavastuulla laaditussa selvityksessä ei ole käsitelty lainkaan sitä vaihtoehtoa, että kansallispuistoa ei perustettaisi ollenkaan. Enontekiön kunnanhallitus esittää, että Metsähallitus kirjaa selvitykseen puiston perustamisen olevan mahdotonta, koska hanke on oikeusvaikutteisen maakuntakaavan vastainen. Kunnanhallitus muistuttaa Metsähallitusta, että viranomaisen on toiminnassaan pyrittävä edistämään maakuntakaavan oikeusvaikutusten toteutumista. Kunta myös vaatii, että selvityksen valmistelijat esiintyvät selvityksessä omilla nimillään, sillä esiselvitys on osa mahdollisen lainvalmistelun pohja-aineistoa ja siten erittäin tärkeässä asemassa lainsäätäjän kannalta.

”Metsähallitus ei ole saanut toimeksiantoa selvittää, millainen kansallispuisto Käsivarteen perustetaan, vaan sen tehtävänä on ollut ainoastaan tarkastella puiston perustamisedellytyksiä. Kun näitä perustamisedellytyksiä taas ei paikallisen tuen puuttuessa ja hankkeen maakuntakaavan vastaisuuden vuoksi ole, on se myös todettava selvityksessä. Selvitystä ei ole ryhdytty laatimaan objektiivisesti, vaan tässä tuntuu olleen alusta saakka selkeä tendenssi puiston perustamisen puolesta”, toteaa Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: