14.01.2014

ENONTEKIÖ: KOTITARVEKALASTAJIEN OIKEUDET HUOMIOITAVA KALASTUSLAIN UUDISTUKSESSA

Enontekiön kunnanhallitus antoi 13.1.2014 pitämässään kokouksessa maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon kalastuslain kokonaisuudistuksesta. Kunnanhallitus pitää kalastuslain kokonaisuudistusta pääsääntöisesti hyvin valmisteltuna, mutta lakiesitys kaipaa joiltain osin tarkentamista nimenomaan pohjoisimman Suomen erityispiirteet huomioiden.

Kunnanhallitus esittää maa- ja metsätalousministeriölle, että erityisperusteisten kalastusetuuksien omistajilla tulisi olla oikeus kalastusalueiden yleiskokouksissa useampiin kuin yhteen edustajaan. Äänivaltaa tulisi kunnanhallituksen näkemyksen mukaan osoittaa heille samassa suhteessa varsinaista vesialueomaisuutta edustavien kanssa. Edelleen kunnanhallitus esittää, että erityisperusteisten kalastusoikeuksien omistajilla tulee olla edustus Ylä-Lapin kalastusalueiden yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmän nimeämistä kunnanhallitus pitää hyvänä asiana ja on tyytyväinen, että lakiluonnoksessa on huomioitu Ylä-Lapin kuntalaisten oikeus ilmaiseen kalastuslupaan.

Lakiluonnoksessa esitetään, että valtiolle kuuluvaan vesialueeseen sisältyvällä erityisellä kalastusetuusalueella kalastusoikeus jakaantuisi siten, että puolet kalastusetuusalueen kestävän kalastuksen enimmäismäärästä kuuluisi valtiolle ja puolet erityisten kalastusetuuksien omistajille lukuun ottamatta Inarijärveä, missä valtiolle kuuluisi kaksi kolmasosaa ja erityisten etuuksien omistajille yksi kolmasosa kestävän kalastuksen enimmäismäärästä. Kunnanhallitus huomauttaa maa- ja metsätalousministeriötä, että kalastuksen enimmäismäärän jako on epäoikeudenmukainen ja perustuslain vastainen huomioiden, että erityiset etuudet ovat osa tilojen varallisuutta, jotka nauttivat perustuslain suojaa. Kunnanhallitus esittää, että epäselvän tilanteen ratkaisemiseksi valtio suorittaa loppuun isojaon niissä pohjoisen kunnissa, joissa toimitus on aikanaan jäänyt kesken. Toimituksessa tulee määrittää tiloille kuuluvat etuudet maa- ja vesiomaisuuden sekä erityisten oikeuksien, kuten kalastuksen ja metsästyksen, suhteen.

Kunnanhallitus pitää myös huolestuttavana, että lakiluonnoksessa ei huomioida laisinkaan kotitarvekalastusta yhtenä kalastuksen muotona. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kotitarvekalastajilla on oltava mahdollisuus harjoittaa kalastusta verkkojen enimmäispituutta ja koukkujen enimmäismäärää rajoittamatta.

”Kalastus on, etenkin syrjäseuduilla, tärkeä osa paikallista kulttuuria ja elämäntapaa, ja sen jatkuvuus on huomioitava lainsäädännössä paikallisten ihmisten oikeudet ja tilakohtaiset omaisuuteen perustuvat oikeudet huomioiden. On vaikeaa ymmärtää, miksi aktiivinen kotitarvekalastuksen harjoittaminen halutaan tehdä mahdottomaksi. Tilakohtaisia omistuksia ei myöskään voida yksipuolisesti jakaa uudelleen nyt lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla, vaan ne on ratkaistava muulla toimituksella”, toteaa kunnanjohtaja Mikko Kärnä.

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, 040 143 8941

LIITE Enontekiön kunnan lausunto kalastuslain kokonaisuudistuksesta

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: