17.09.2013

ENONTEKIÖ EI AIO ILMOITTAA MINISTERIÖLLE SELVITYSALUETTA

Kuntarakennelaki tuli voimaan 1.7.2013. Laki sisältää kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaantulon jälkeen ja kuntien tulee lain nojalla ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä.

Enontekiön kunnanhallitus on tänään pitämässään kokouksessa yksimielisesti päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ilmoittaisi valtionvarainministeriölle, ettei Enontekiön kunta voi ilmoittaa ministeriölle selvitysaluetta, jonka pohjalta kuntajakoa muuttamalla voitaisiin parantaa Enontekiön kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai joka edistäisi kunnan toimintakykyä, parantaisi asukkaiden palveluita tai elinolosuhteita, parantaisi alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai parantaisi alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnanhallitus toteaa selvitysalueen ilmoittamisen olevan muutoinkin mahdotonta, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevasta palvelurakenteesta Lapissa ei ole olemassa varmoja tietoja.

Kunnanhallitus on myös esittänyt valtuustolle, että se hakisi valtionvarainministeriöltä poikkeamista selvitysvelvollisuudesta edellä mainituilla perusteilla sekä siksi, että Enontekiön kunnan saamelaisväestön kielellisiä- ja kulttuurisia oikeuksia ei voida turvata kuntaliitoksella. Edelleen kunta on pyytämässä valtionvarainministeriöltä lausuntoa siitä, mihin toimenpiteisiin ministeriö ryhtyy niiden kuntien peruspalveluiden ja rahoituspohjan turvaamiseksi, jotka eivät täytä kuntarakennelain asettamia kriteereitä ja joita ei voida rakennelain poikkeamisperusteiden nojalla liittää mihinkään selvitysalueeseen.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä on huolissaan erityisen harvaan asuttujen ja syrjäisten kuntien asemasta kuntauudistuksessa. ”Erilaiset alueet ja erilaiset kunnat tarvitsevat erilaisia ratkaisuja sekä mahdollisesti erilaista lainsäädäntöä. Kuntarakennelaki pakottaa kaikki metropolialueen ulkopuoliset kunnat samaan muottiin eikä mikään takaa lähipalveluiden säilymistä etenkään harva-alueilla. Valtion tulisi pikaisesti selvittää, miten turvataan kansalaisten yhdenvertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta.”

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä P. 040 143 89 41

LIITE Kunnanhallituksen päätös 16.09.2013

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: