12.12.2013

ENONTEKIÖ ASETTI VANHUSNEUVOSTON

Enontekiön kunnanhallitus asetti 12.12. pitämässään kokouksessa kuntaan vanhusneuvoston ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Enontekiön kunnan vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua ikääntyvän väestön hyvinvointia koskevaan suunnitteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Neuvoston tehtävänä on myös vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta sekä edistää ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä kunnassa. Vanhusneuvostosta määrätään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kunnanhallitus valitsi vanhusneuvostoon Maila Alatalon, Ristenrauna Maggan, Anna Kultiman, Pirkko Rantatalon, Onni Niemelän, Juhani Labban ja Aino Koiviston sekä heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Maarita Näkkäläjärven, Reino Rantatalon, Olga Kultiman, Hilkka Joen, Terttu Anuntin, Iisko Vanhapihan ja Ellen Tyrväisen.

Enontekiön kunnanjohtaja Mikko Kärnä pitää ikäihmisten toimintakyvyn turvaamista ja vanhuspalveluiden kehittämistä merkittävänä tulevaisuuden haasteena. ”Väestö ikääntyy ja vanhuspalveluiden tarve kasvaa väistämättä. On kaikkien etu, että ikäihmisten kotona asumista tuetaan niin pitkään kuin mahdollista ja täten varmistetaan kuntalaisille mahdollisimman hyvä vanhuus. Virikkeiden ja aktiviteettien järjestäminen vanhuksille on tärkeää. Odotankin mielenkiinnolla vanhusneuvoston aloitteita ja toivon, että työskentely neuvostossa muodostuu aktiiviseksi”, toteaa Kärnä.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä, P. 040 143 89 41

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: