11.05.2009

Avoinna Rehtori-koulutoimenjohtajan virka

Enontekiö on 1900 asukkaan luonnonkaunis matkailukunta käsivarressa Norjan ja Ruotsin rajalla. Alueen  luonto suurtuntureineen ja lukuisine retkeilyalueineen tarjoaa erinomaiset harrastusmahdollisuudet kaikkina vuodenaikoina. Enontekiöllä toimii neljä perusopetusta antavaa koulua ja lukio. Kunnassa on päätetty toteuttaa koulutoimen ja koulujen hallinnon uudelleenjärjestely, minkä johdosta Enontekiön kunta julistaa haettavaksi Rehtori-koulutoimenjohtajan viran 1.8.2009 alkaen. 

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Virkaan valittavalla täytyy olla suoritettuna soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä opetushallinnon tutkinto. Hallinnon alan koulutus katsotaan hakijalle erityiseksi eduksi. Lisäksi valittavalla tulee olla työkokemusta vaativasta opetustoimen hallinnonalan tehtävästä. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.  

Viran palkkaus määräytyy OVTES:n (60%) ja KVTES:n mukaan (40%). Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.              

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 1.6.2009 klo 15:00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaattamisesta.

Tiedustelut sivistyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Kultima 040-7439395, kunnanjohtaja Pentti Keskitalo puh. 040-0694945 ja kunnansihteeri Matti Korkala puh. 040-7396062.

 

Takasin edelliselle sivulle

Sivukartta: